Vi lượng trong phân bón ảnh hưởng gián tiếp tới sức khỏe con người.

Theo báo tuổi trẻ ngày 14/02/2012 trong bài (Vi chất tình yêu cho nam giới) đính kèm dưới đây:

Nói về tác dụng của nguyên tố Vi lượng Kẽm (Zn). Theo bài báo thì nguyên tố Vi lượng Kẽm (Zn) rất cần thiết cho con người. Mà con người lại cần Kẽm từ thực phẩm trong đó có nguồn từ cây trồng. Greendelta lại có rất nhiều sản phẩm Vi lượng trong đó có chứa Kẽm (Zn) ở dạng Chelate form dùng để Phun/xịt hay bón trực tiếp cho cây trồng, mà sản phẩm tiêu biểu về cung cấp Kẽm (Zn) cho cây trồng là: CHELAX Zinc theo đường link: http://greendelta.com.vn/?p=v2a126Z . Trong khi đó cây trồng lại là nguồn cung cấp Vi lượng (Khoáng chất) chủ yếu cho con người, do vậy Greendelta đã và đang gián tiếp cung cấp các khoáng chất thật cần thiết cho con người thông qua các sản phẩm được gọi là Phân bón với chất lượng tột đỉnh với mong muốn và thiện nguyện làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng: Sạch và Xanh hơn/ For Clean & Greener life.

*** Xem thêm bài liên quan:

- Phân bón với sức khỏe của con người theo đường link: http://greendelta.com.vn/pictures/file/Thong%20tin%204.pdf 

- Ảnh hưởng của phân bón tới Chất lượng Nông sản theo đường dẫn/link: http://greendelta.com.vn/?p=v1b5

- Vi lượng Chelate cần thiết và hiệu quả cho nền Nông Nghiệp tiên tiến theo đường dẫn/link: http://greendelta.com.vn/?p=v1b1

 Greendelta     Chất lượng tột đỉnh 

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta