Đưa vào thị trường Greensal Biorgamin

Greendelta đã đưa vào lưu thông hai sản phẩm GreensalBiorgamin

Với Greensal:

Biến đổi khí hậu, xâm thực mặn đã và đang trở nên nghiêm trọng trên thế giới. Nước ta là một trong số nước sẽ chịu ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng. Để giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu và xâm thực mặn gây ra cho ngành trồng trọt, Greendelta chuyển giao công nghệ làm giảm thiệt hại ở mức thấp nhất có thể thông qua sử dụng sản phẩm Greensal. Khi cây trồng bị nhiễm mặn do nước biển dâng lên chúng ta thường cho nước ngọt vào ruộng, rồi bón vôi để trung hòa độ mặn, pH (gọi là thau chua rửa mặn). Cách làm này là cần thiết và hoàn toàn đúng, song quá trình này phải cần một khoảng thời gian nhất định và hơn hết khi hoàn thành quá trình này thì cây trồng sẽ còn sống được bao nhiêu % và khả năng suy kiệt của cây trồng đã bị giảm đến mức độ nào (tất nhiên tùy thuộc vào % độ mặn và thời gian xử lý)?. Greensal có khả năng làm nhanh hơn và làm giảm thiệt hại tới mức thấp nhất có thể-đó là công nghệ tiên tiến nhất về Sinh học của Châu Âu mà dẫn đầu là Holand và Spain thông qua sản phẩm Greensal. Mặt khác Greensal cũng là sản phẩm hữu hiệu tối ưu để sử lý vấn đề chua-phèn tại các vùng đồng bằng hay vùng đồi núi và cao nguyên. Greensal khi thâm nhập vào cây trồng qua đường phun/xịt hay tưới, sẽ diễn ra các phản ứng sinh-hóa trong nội tại của cây trồng. Từ đó cây trồng tiết ra lượng dung dịch qua đường rễ và dung dịch này sẽ làm trung hòa, kết tủa, bay hơn và đẩy các chất gây mặn, chua-phèn ra khỏi cây trồng và khỏi đất. Từ đó cây trồng hấp thụ được nước, không khí và dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển bình thường.

Xin nhấn/click chuột để xem chi tiết....

Với Biorgamin:

Là sản phẩm sinh học gồm những Amino, Free Amino hữu cơ kết hợp với các trung-vi lượng Chelate và Polysaccharides thế hệ mới nhất sẽ giúp cây trồng khắc phục hoàn toàn các bất lợi về sinh học để tối đa hóa khả năng sinh trưởng và phát triển ở ngưỡng sinh học cao nhất về Năng suất và Chất lượng. Biorgamin còn hỗ trợ Greensal sau quá trình xử lý nhiễm mặn/chua-phèn/ngộ độc và hỗ trợ tuyệt vời cho các sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu-bệnh khác.

Xin nhấn/click chuột để xem chi tiết...

 Greendelta     Chất lượng tột đỉnh 

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta