Chất lượng tột đỉnh

Vi lượng Chelate(-) của Greendelta

để sản xuất phân bón

1, Danh sách Vi lượng Chelate(-) và tỷ lệ phối trộn dùng để sản xuất phân qua lá dạng bột và dạng lỏng/nước các loại (Xem chi tiết-PDF file)

2, Danh sách vi lượng Chelate(-) dạng hạt và tỷ lệ phối trộn để sản xuất phân qua rễ/gốc và phân hữu cơ, vi sinh (Xem chi tiết-PDF file)

Trước đây và cho tới hiện nay hầu như các loại Vi lượng (Nếu có) được dùng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón lá, phân qua rễ/gốc và phân hữu cơ hầu hết điều ở dạng Vô cơ hay Sodium. Nhằm tăng cường một bước đột phá về chất lượng phân bón lá, rễ/gốc và phân hữu cơ cho các nhà sản xuất trong nước nói riêng và nền nông Nghiệp Việt Nam nói chung, chúng tôi Greendelta đã và đang đồng thời cung cấp hầu như tất cả các loại Vi lượng Chelate(-) cho các nhà sản xuất phân qua lá dạng bột và lỏng/nước, phân bón rễ/gốc NPK và phân hữu cơ hay vi sinh (Các bảng theo đường link phía trên là một số loại Vi lượng thông dụng nhất mà Greendelta đang cung cấp khá nhiều cho các nhà sản xuất phân bón lá với 3 mức tỷ lệ phối trộn hay phức hợp là 1kg, 5kg và 10kg/cho 500kg/L thành phẩm sẻ cho ra tỷ lệ Vi lượng trong thành phẩm ở  2 dạng % và ppm tùy theo sự lựa chọn của nhà sản xuất hay bảng thứ 2 với tỷ lệ 100, 200 hay 500kg vi lượng Chelate(-) dạng hạt cho 10 tấn sản phẩm. Với Vi lượng Chelate(-) dạng hạt này chỉ cần tưới ẩm một lúc là thành dạng bột nên rất dễ trộn)

Greendelta     Chất lượng tột đỉnh

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta