Liều lượng sử dụng:

        - Loại bột: Dùng tưới một bịch 200g/ phuy 200L.

        - Loại hạt: Bón lót hay bón thúc 3-5kg/công 10002 hay 30-50kg/ha. rất thích hợp cho các cây trồng thời kỳ nuôi trái, hạt và giúp cây trồng xuống củ vào hạt rất tốt.

(Hướng dẫn trên đây có tính chất tổng quát, tùy thuộc vào đối tượng cây trồng, thời kỳ, nhiệt độ, đất đai để có liều lượng và cách phun/xịt/bón thích hợp. Cần sử dụng đúng nồng độ và liều lượng, tốt nhất nên thử ở quy mô nhỏ với các cây trồng trước khi sử dụng đại trà. Nhà sản xuất bảo đảm chất lượng hàng hóa khi được bảo quản đúng quy định) 

 Greendelta     Chất lượng tột đỉnh

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta