Chất lượng tột đỉnh

NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu là lĩnh vực lâu dài và thường xuyên, liên tục trong đường hướng xây dựng và phát triển của Greendelta. Nó thuộc về sứ mệnh không chỉ cho Greendelta mà còn đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của nền Nông nghiệp nói riêng và sự thịnh vượng của Việt Nam nói chung. Trước mắt Greendelta có thể làm được và là tốt trong sứ mệnh Nghiên cứu này là: Bằng những công nghệ, kỹ thuật thông qua sản phẩm của Greendelta sẽ đem đến cho người sử dụng những hữu ích và giá trị gia tăng từ sản phẩm đem lại. Biết rằng những giải pháp, kỹ thuật-công nghệ của Greendelta là tiên tiến trên thế giới, song để người sử dụng tuân thủ và sử dụng đúng về các giải pháp và công nghệ để đạt hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất cần thời gian và tổ chức thực hiện. Đó là sứ mệnh của Nghiên cứu ứng dụng nhằm nhân rộng phạm vi về số người, quy mô và vùng/miền sử dụng đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất.

- Trong giai đoạn này Greendelta hoan nghênh cộng tác với cá nhân, tổ chức, nhà khoa học có tầm và tâm trong lĩnh vực Nông học. Để đưa những giải pháp, kỹ thuật-công nghệ tối ưu và tiên tiến từ Greendelta và trên thế giới vào thực tiễn sản xuất trong Nông nghiệp Việt Nam và khu vực.

- Đồng hành với nhiệm vụ Nghiên cứu ứng dụng nêu trên Greendelta đã và đang tìm kiếm, cộng tác với các nhà khoa học chuyên ngành nhằm nghiên cứu ra những sản phẩm hữu ích từ những nguyên liệu có sẵn tại Việt Nam và thương mại hóa những sản phẩm cho Nông nghiệp đó ra thị trường trong nước và khu vực.

Vui lòng liên hệ với Greendelta để biết thêm chi tiết qua:

Email: greendeltahotline@gmail.com

Điện thoại: 028-54101877

Fax: 028-54101880

Hay gửi thư tới: Greendelta Co., Ltd. 1F5-5, Lô R1-1, Sky Garden/ Phú Mỹ Hưng, Tân phong - Quận 7 - Tp: Hồ Chí Minh - Việt Nam.

 Greendelta    Chất lượng tột đỉnh

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta