CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐANG CHẠY ĐUA VỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BÓN

Giá phân bón tăng đó là thách thức rất lớn cho nông dân, nhà phân tích công nghiệp Erin của ngân hàng Rabobank đã phát biểu như vậy. Phân bón đã trở thành yếu tố lớn nhất trong vấn đề chi phí đầu vào của việc trồng Bắp/ngô. FitzPatrict nói trong 10 năm qua chi phí về phân bón cho việc trồng Bắp/ngô chiếm khoảnng 27% tổng chi phí, nhưng dự kiến chi phí về phân bón cho việc trồng bắp trong năm 2009 sẽ chiếm khoảng 49%.

Để bù đắp một phần chi phí đó, nông dân Mỹ đang bắt đầu tìm kiếm một phương pháp hiệu quả hơn trong việc trồng trọt như là nền Nông Nghiệp chuẩn xác và những công nghệ khác mà nó cho phép cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng một cách thông minh và khôn ngoan hơn và việc phát hiện được sự thiếu hụt dinh dưỡng trong đất một cách chính xác và hiệu quả hơn. Fitz nói thêm: Điều này phụ thuộc vào sự xem xét lại cách canh tác của đất trồng trọt lâu nay chẳng hạn như là tìm ra một cách thức mới trong canh tác. Chúng tôi cũng mong rằng nông dân sẽ tìm kiếm ra một loại phân bón mà khả năng tồn trữ hàng năm trong canh tác không chỉ khi cần bón phân mới dùng tới.

Trên toàn thế giới, Chính phủ các nước đang cố gắng giúp nông dân của họ bằng cách ban hành và bổ sung những cách thức trợ giá khác nhau. 11 trong tổng số 25 nước tiêu thụ phân bón lớn nhất thế giới đang trợ giá cho phân bón. Năm ngoái Chính Phủ Trung Quốc đã trợ giá 3,7 tỷ USD cho phân bón trong khi đó Ấn Độ trợ giá 50% phân đạm, 41% giá phân lân tổng trợ giá là 5,3 tỷ USD nhằm giúp bù đắp chi phí phân bón cao cho Nông Dân. Kết quả là Nông Dân Trung Quốc và Ấn Độ ít bị ảnh hưởng bởi giá phân bón tăng hơn so với Nông dân của Mỹ.

Điều đó có nghĩa rằng các nước đang phát triển ngày nay đang chay đua với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Cùng với sự phát triển kinh tế thu nhập của người dân tại các nước đang phát triển cũng tăng lên rất nhanh nên nhu cầu về lương thực và thực phẩn cũng tăng lên theo.

Theo Hiệp hội phân bón thế giới dự báo rằng nhu cầu về phân bón, đặc biệt là phân bón Kali vẫn chưa có gì thay đổi. Trong năm 2007/2008 doanh số của phân bón Kali đã tăng nhanh hơn nhiều so với doanh số của phân Lân và phân Đạm.

Fitz giải thích rằng nhu cầu về phân bón Kali trên toàn thế giới vẫn còn rất cao vì phương thức bón phân trước đây đang chỉ ra sự thiếu cân đối. Với Nông Dân Mỹ họ bón phân rất phù hợp và cân đối dinh dưỡng và phương pháp rất phức tạp- tiên tiến để kiểm tra đất trồng nên bón phân rất thích hợp. Nhưng ở những đất nước như Ấn Độ, Trung Quốc lại không theo những quy tắc chuẩn, không thể theo kịp với những phương thức và chuẩn mực của các nước khác trên thế giới.

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta