Sử dụng hiệu quả phân bón lá trong đầu tư nông nghiệp khi giá phân bón gốc/rễ quá cao như hiên nay

Số tháng 9-10/2008

Trước hết xin nói ngay sử dụng HIỆU QUẢ phân bón là làm sao bỏ ra một lượng tiền thấp nhất nhưng lại đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất Nông Nghiệp. Trong phạm vi của bài này chỉ đề cập tới Hiệu Quả sử dụng phân bón lá.  

 Phân qua lá không thể hoàn toàn thay phân qua gốc và ngược lại. Đồng thời phân qua gốc không thể dùng làm phân qua lá song phân qua lá lại có thể dùng làm phân qua gốc (nhưng quá đắt/mắc và không cần thiết). Phân qua gốc/rễ là con đường cung cấp dinh dưỡng chính và chủ yếu của cây trồng nhưng phân qua lá lại là con đường cung cấp dinh dưỡng nhanh và hiệu quả nhất đối với cây trồng. Hiệu suất sử dụng phân qua gốc/rễ chỉ đạt khoảng 40% song hiệu suất sử dụng phân qua lá lại đạt tới 80-90%.

Từ những thực tiễn trên việc sử dụng phân qua lá trong sản xuất Nông Nghiệp là giải pháp tối ưu hiện nay song để hiểu đúng về phân qua lá từ đó SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHÂN QUA LÁ trong đầu tư nông nghiệp lại là một vấn đề rất rộng và vô cùng phức tạp về chủng loại, hàm lượng/chất lượng, sử dụng, quan niệm.

 1, Chủng loại: Có rất nhiều loại và nhiều cách phân loại. Ví dụ: Qua lá hữu cơ, qua lá vô cơ, dạng bột, dạng nước. Hay phân qua lá có chứa cả 3 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng N, P2O5, K2O/N-P-K loại này người dân hay gọi là phân qua lá (dưỡng cây/thuốc dưỡng) đồng thời có chứa các nguyên tố trung-vi lượng.Trong loại này thì lại có nhiều loại khác nhau do thay đổi hàm lượng của N, P hay K để sử dụng từng thời kỳ khác nhau của cây trồng (Cũng có loại chứa NK, PK, hay NP hay N hay P hay chỉ K). Các loại phân qua lá trung lượng MgO, CaO, SO3, SiO2 (Có loại chứa nhiều loại, có loại chứa 1-2 loại) các loại phân qua lá vi lượng Cu, Zn, Fe, Mn, B, Mo, Co, các loại phân qua lá hữu cơ, từ những Axid hữu cơ Humix/Humax Axid, Fuvic Axid, Amino Axid, thậm chí từ Free Amino Axid…. Hay chiết xuất từ rong biển, động thực vật hay thậm chí vô cơ 100%.

 2, Hàm lượng dinh dưỡng và chất lượng: Hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón lá được tinh bằng %, ppm, g/kg, mg/kg, mg/lít. Trong phân bón qua lá hàm lượng phân bón chưa thể khẳng định tới chất lượng mà phải xem xét từ nguồn gốc, chủng loại và phương pháp/công nghệ chiết xuất ra dinh dưỡng đó. Ví dụ: N, P, K từ vô cơ hay hữu cơ, N từ nguồn Nitrate hay Ammonium hoặc từ đạm hữu cơ, K từ Clorua Kali hay từ Sulphate Kali, P từ lân dễ tiêu hay khó tiêu, lân tổng số hay hữu hiệu, từ vô cơ hay hữu cơ... Các nguyên tố trung vi lượng từ vô cơ hay hữu cơ hay hóa sinh Chelated, từ vô cơ cũng có rất nhiều nguồn khác nhau từ Sodium, hay từ gốc muối Salt hay từ Chelate(-) hay từ Amino Axid… như vậy hàm lượng cao hơn chưa hẳn là tốt hơn.

 3, Sử dụng: Đây là khâu quan trọng nhất đối với phân qua lá vì chất lượng phân qua lá càng cao cấp thì mặt trái của sử dụng không đúng cách càng nghiêm trọng và sử dụng đúng sẽ là hiệu quả trong sử dụng phân bón lá. Vậy tìm đúng loại phân qua lá cho mục đích của người sử dụng là quan trọng nhất. Trong phân qua lá có rất nhiều nhóm chức năng (Xin xác định rõ là không có thần dược hay loại phân bón có được tất cả các chức năng ưu việt). Nhóm làm cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, có loại thì tốt cho cây trồng ở giai đoạn đầu, có loại thì giai đoạn giữa, có loại thì giai đoạn sau, có loại thì làm cho chín sớm, loại làm cho chín chậm, loại thì phát triển rễ, loại thì phát triển thân lá, loại thì chống nứt chống thối loại thì chống vàng lá, bạc lá, si cây... Ví dụ: Trong Delta-K có chứa 50% K2O ở dạng Super Solu-Obsort Solution mà phun cho lúa với liều cao khi lúa mới được khoảng 30-40 ngày thì lúa sẽ làm đòng và trỗ bông-trong trường hợp này chắc chắn năng suất sẽ rất thấp nhưng cũng sản phẩm đó cây trồng đó/lúa mà phun đúng thời kỳ khi lúa bắt đầu vào chắc (Chắc xanh) thì chắc chắn năng suất và chất lượng lúa sẽ rất cao, lúa sáng, nặng và rất chắc. Như vậy thay vào phun Delta-K cho lúa khi 30-40 ngày tuổi ta phải phun loại qua lá cao Đạm hay cao Lân như Greendelta 25 hay Deltaforlia 6-30-13+6TE cho giai đoạn đẻ nhánh, phát triển rễ.

Hay ở bức ảnh/hình bên của cây lúa bị héo đọt (bên trái) và bạc lá (bên phải) rất dễ ngộ nhận đây là bệnh hay sâu do vậy nếu bỏ ra rất nhiều tiền để mua thuốc bệnh hay thuốc sâu sẽ không bao giờ khắc phục được mà chỉ cần bỏ ra lượng tiền rất nhỏ sử dụng Deltamicro hay Feticombi-5 hoặc CHELAX Rice chứa tất cả các vi lượng ở dạng Chelate(-) thì khắc phục được hoàn toàn 2 hiện tượng trên vì lúa đã thiếu vi lượng trầm trọng.

Hay hiện tượng của Cà chua của hình ảnh này: Nhìn vào cứ tưởng Cà chua bị bệnh sương mai/mốc sương (Phytopthora) vì vậy nếu dùng nhiều tiền để mua thuốc bệnh mốc sương cũng không bao giờ khắc phục được song nếu dùng dạng phân qua lá Canximax có chứa 22.5% canxi và Vi Lượng Chelax thì lại khắc phục được hoàn toàn với một lượng chi phí rất thấp vì đây là hiện tượng thiếu canxi.Những dạng phân qua lá như trên thì được gọi là Corrector (Phân bón lá điều tiết, điều chỉnh) còn những loại phân bón lá có chứa đầy đủ NPK và làm cho cây lớn nhanh, sinh trưởng và phát triển tốt được gọi là Promotor (Phân bón thúc đẩy phát triển)

4, Quan niệm về sử dụng phân bón lá:

- Khi cây trồng bị bệnh-sâu (Như lúa bị đạo ôn, khô vằn) thì tuyệt đối không dùng phân bón lá: Quan niệm này là SAI vì lúc này dùng phân bón lá không có chứa Đạm, Lân mà chỉ chứa Kali hay Canxi thì cây trồng sẽ cứng cáp sâu-bệnh sẽ giảm đi và thiệt hại cho cây trồng sẽ ở mức thấp nhất. Hay dùng phân qua lá chứa toàn vi lượng Chelate(-) thì sẽ ngăn ngừa và giảm sâu bệnh rất nhiều vì có chứa Cu, Zn, Mn.

- Phun phân qua lá chỉ làm tốt cây làm mồi cho sâu bệnh: SAI có những loại chứa NPK làm cây sinh trưởng cân đối, có những loại làm tăng chất lượng nông sản, có những loại khắc phục được những bất lợi của cây trồng. 

 5, Sử dụng hiệu quả phân qua lá đúng nhất là:

Cho biết đúng mục địch của người sử dụng cần: chín sớm, chín muộn, chống rụng hoa, rụng trái, chống nứt-thối, chống vàng lá, bạc lá, xoăn lá, đâm chồi, nảy lộc, ra rễ, đẻ nhánh… Thì nhà sản xuất, cán bộ kỹ thuật, đại lý sẽ tư vấn và bán đúng sản phẩm cho người sử dụng cần mua.

*** Đón xem số tháng 11-12 /2008:

Hiệu quả của việc sử dụng phân bón phân giải chậm/

Controlled Release Fertilizer 

Xem lại các số trước tại: www.greendelta.com.vn

Greendelta   dẫn đầu về Vi Lượng Chelate(-)

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta