Ngày 11 tháng 10 năm 2018, GreendeltaNIIK (Viên nghiên cứu phân bón Châu Âu) đã ký thỏa thuận về chuyển giao và khắc phục-sử lý về công nghệ Phân bón tại Việt Nam và Đông Nam Á .  NIIK là nhà cung cấp công nghệ cho tổ hợp Điện Đạm Cà Mau ( Đạm Cà Mau) cho Việt Nam và nhiều nhà máy sản xuất Phân bón cho thế giới. Công nghệ này giúp giải quyết , khắc phục các hạn chế trong quá trình sản xuất phân bón Urea, NPK và các loại phân bón khác, tăng hiệu xuất sử dụng nguyên liệu, năng lượng và giảm tối thiểu các hạn chế, tổn thất trong quá trình sản xuất. Đồng thời làm tăng các dinh dưỡng hữu hiệu trong các thành phần của phân bón.

    Greendelta     Chất lượng tột đỉnh 

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta