CHELAX Sugar Express Feticombi-5 ngăn ngừa Thanh long bị lem trái

Thanh long là cây trồng phổ biến ở khu vực Chợ Gạo/ Tiền Giang và Bình Thuận. Là loại cây trồng chuyên canh cao - cho năng suất và chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, những trái/quả thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu là: quả to đều, vỏ bóng màu hồng quân và tai quả màu xanh. Những quả bị lem (vỏ quả màu xanh hoặc tai quả màu đỏ) cho giá thành rất thấp, vườn nào tỷ lệ quả bị lem cao cũng đồng nghĩa với người dân bị thất thu.

Hiện nay một số vùng trồng Thanh long chuyên canh cao như Hàm Thuận Nam- Bình Thuận, bà con nông dân đã có một sản phẩm độc đáo giúp hạn chế hiện tượng quả Thanh long bị lem. Trong quá trình nuôi quả bà con sử dụng CHELAX Sugar Express + Feticombi-5 phun định kỳ 10-15 ngày/lần từ giai đoạn nụ hạt bắp thì vườn Thanh long trái/quả sẽ không bị lem. Một đặc điểm nổi bật của sản phẩm là khi nông dân thấy trong vườn trái/quả Thanh long bắt đầu chớm lem thì phun ngay CHELAX Sugar Express + Feticombi-5 cũng ngăn ngừa được lem và quả khi thu hoạch màu hồng quân rất đẹp và luôn có giá thành loại 1. Một số bà con cho biết đã sử dụng được 4 vụ và Thanh long luôn cho kết quả tốt và luôn bán được giá cao và họ còn cho biết luôn mua giữ phòng CHELAX Sugar ExpressFeticombi-5 ở nhà để tranh một số thời điểm bị hụt hàng trên thị trường.

Hơn thế nữa trong điều kiện giá cả thanh long thay đổi thường xuyên lúc cao lúc thấp. Để Thanh Long thu hoạch đúng lúc thị trường có gía cao nhất có thể sử dụng các sản phẩm của Greendelta kết hợp với việc chong đèn để làm cho thanh long chính sớm hơn hay chín chậm lại (Có thể điều chỉnh được trước hay sau 10-15 ngày). Ví dụ: Muốn thanh long chín sơm hơn thì phun/tưới CHELAX Sugar Express + Delta-K hay Deltaforlia-K nhiều và đậm hơn bình thường kết hợp với chong đèn suốt đêm. Ngược lại muốn thanh long chín chậm hơn thì phun/tưới CHELAX Lay-O + Greendelta-L hay Greendelta-25 và dừng hoàn toàn việc chong đèn hàng đêm.

Xem thêm cách điều chỉnh cho ra Hoa/Bông thanh long trong mục (Thông tin kỹ thuật) theo đường link: http://greendelta.com.vn/pictures/file/TT-VTNN-1-2010.pdf

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta