Đưa vào lưu thông toàn bộ dòng CHELAX gói nhỏ 5ml

Dòng sản phẩm CHELAX của Greendelta đã được chấp nhận cao tại Việt nam và Campuchia nhằm tăng tiện ích cho người sử dụng và thuận tiện hơn cho những vùng có diện tịch thửa ruộng nhỏ thường phun/xịt bằng bình 8-20lít/bìng. Greendelta đã hoàn thiện và đưa vào lưu thông trên toàn thị trường dòng sản phẩm CHELAX gói 5ml sử dụng cho 1-2 bình phun/xịt tuỳ theo cây trồng và điều kiện cụ thể. Với các loại cụ thể trong dòng sản phẩm CHELAX như sau:

(Vui lòng Nhấn/click chuột vào các mục để biết thêm chi tiết)

1, CHELAX Lay-O

Được dùng cho phát triển rễ cây, Đẻ Nhánh, Đâm trồi- nảy lộc, phát triển thân cành, vừa nuối quả/trái, củ và hạt vừa phát triển nhanh nhất tiềm năng tối ưu của cây trồng về Năng Xuất và Chất Lượng.

 2, CHELAX Sugar Expresss

Là loại rất đặc biệt nhằm tăng lượng đường của các cây ăn trái/quả, Nuôi trái/củ quả và hạt rất nhanh và thật hiệu quả. Làm tối đa hóa về chất lượng nông sản và  mẫu mã.

3, CHELAX Rice

   

Chuyên dùng cho Lúa và không thể thiếu đối với lúa, đặc biệt lúa Lai càng cần hơn nhiều lần.

4, CHELAX Zinc

Dùng cho phân hoá nhanh mầm hoa, tạo mầm nhánh/cành và ra rễ mới nhanh-nhiều và mạnh.

5, CHELAX Calcium Boron

Dùng cho tăng thụ phấn-đậu trái, ngừa rụng/đen bông/hoa và trái non. Làm cây cứng và chắc khoẻ.

6, CHELAX Combi

Dùng cho đẻ nhánh, phân cành hữu hiệu, ra lá, đâm chồi, nẩy lộc và xanh cây tốt trái cho mọi cây trồng.

Greendelta     Chất lượng tột đỉnh 

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta