SẢN LƯỢNG, TỶ LỆ PHÂN BỔ VÀ TƯƠNG LAI VỚI PHÂN BÓN TOÀN CẦU

- Tổng sản lượng phân bón toàn cầu cho đến năm 2006-2007 là 162 triệu tấn, đến thời điểm hiện tại 2010-2011 là 170,4 triệu tấn và cho tới năm 2014-2015 lá 188,3 triệu tấn

- Tỷ lệ phân bổ cho các cây trồng: Cho tới nay cây lương thực vẫn chiếm chủ đạo chiếm tới 50% lượng phân bón tiêu thụ trên toàn thế giới (trong đó chiếm tới 55% đạm, 45% lân và 33% Kali) để sản xuất ra sản lượng lượng thực là 2,28 tỷ tấn.(Trong nhóm cây lượng thực cây bắp/ngô chiếm 15,9%, lúa mỳ chiếm 15,2%, cây lúa chiếm 14,6% và các cây lương thực khác chiếm 4,6%). Tiếp theo là cây Ăn trái và rau màu chiếm 17%, cây có dầu chiếm 9,3%, cây mía đường và cải củ chiếm 4,3%, cây bông vải chiếm 3,6% và các cây trồng khác chiếm 15,5% lượng tiêu tiêu dùng phân bón trên toàn thế giới. 

- Tương lai về phân bón toàn cầu trong thời gian ngắn sắp tới: Nhu cầu về phân bón thế giới trong năm 2011 phân đạm(N) tăng 1,9%, nhu cầu về phân lân tăng 4,5% và đặc biệt nhu cầu về Kali tăng kỷ lục lên tới 18% và dự kiến từ năm 2009-2014 nhu cầu chung về phân bón tăng 15-33% (tùy vào từng loại dinh dưỡng và các vùng khác nhau)

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta