DeltamicroCHELAX cho Nấm Rơm tại miền Tây

Theo kinh nghiệm và thực tế tại đồng ruộng- người dân làm Nấm Rơm tại Vĩnh Viễn- Long Mỹ- tỉnh Hậu Giang, Trà Cú- Ngã Năm- Tỉnh Sóc Trăng và Lấp Vò - tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi người dân sử dụng Deltamicro cho Nấm Rơm thì thu được các kết quả vượt trội sau đây:

- Thời gian thu hoach sớm hơn khoảng 5 ngày.

- Tỷ lệ đồng điều của Nấm Rơm cao hơn rất nhiều.

- Số lượng Nấm Rơm trên đơn vị diện tích tăng đột biến (rất nhiều)

- Loại được Nấm tạp ( Vì khi thu hoạch Nấm Rơm xong nấm tạp mới xuất hiện)

*** Nếu khi kết hợp với CHELAX Lay-O hay CHELAX Sugar Express thì kích cỡ của Nấm to hơn rất nhiều và Chất lượng Nấm Rơm thơm, bóng và béo hơn nhiều.

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta