Greendelta được chấp nhận cao tại Tỉnh Thái Bình

Các sản phẩm của Greendelta như Deltamicro, Feticombi-5, Delta-K, Greendelta-25, Chelax.... và các sản phẩm khác đã được người dân tại các tỉnh phía Bắc chấp nhận và đánh giá cao. Cụ thể như nhà Anh Thuận(Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình) đã sử dụng Delta-KNapGibb phun cho Lúa kết quả lúa rất đẹp, hạt chắc và sáng hạt. 

Cũng tại địa phương trên nhà anh Phúc trồng 5 sào ớt (sào Bắc bộ 360m2) đã sử dụng 3kg Delta-Coated + 2kg Utah/CHELAX + 3kg Greendelta-CN bón cho ớt. Đã cho kết quả rất tốt, hiện tượng héo xanh cây không còn, quả bóng, to và rất đẹp. 

Ngoài ra tại vùng này người dân còn sử dụng Deltamicro hay Feticombi-5 hòa chung với các loại thuốc BVTT và các loại phun qua lá khác điều cho kết quả rất tốt cho các loại cây trồng.

Theo tin Viet/AgriViet

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta