Greendelta tổ chức nhân viên marketing các vùng gặp nhau tại Hà Nội

 Gần đây hầu như toàn bộ nhân Viên Marketing của Greendelta Group từ Mũi Cà Mau tới Móng Cái đã gặp nhau tại Hà Nội nhằm trao đổi kinh nghiệm, tập quán của từng vùng-miền khác nhau trong cả nước, cũng như thị trường Campuchia và thống nhất hoạch định chiến lược Marketing cho năm 2010 cũng như 5-10 năm sau.

 

 

 

 

 

 

Thật thân thiện và đoàn kết song cũng có những chuyện vui(Cười vỡ bụng) của những nhân viên thị trường chia sẻ với nhau trong suốt thời gian gặp mặt, đặc biệt trong bóng đá và chơi Bài(Phỏm, Ba cây) vùng phía Nam thua xa vùng phía Bắc trong những đêm không ngủ.

Hàng năm công ty thường tổ chức giao lưu gặp gỡ giữa các vùng miền tại những nơi khác nhau kể cả nước ngoài nhằm chia sẽ kinh nghiệm và tăng kỹ năng, chuyên môn của tất cả mọi người đồng thời cũng tăng các kỹ năng mềm và các kỹ năng xã hội khác.

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta