Đưa vào thị trường Nông Nghiệp Việt Nam dòng sản phẩm

CHELAX  GRONTA

Greendelta-Agro đã chính thức đưa  dòng sản phẩm CHELAXGRONTA và thị trường Nông Nghiệp Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn cho lĩnh vực Nông Nghiệp của Greendelta và cung cấp thêm sự lựa chọn cho Nông Dân/Người làm vườn trong sản xuất Nông Nghiệp thâm canh cao, xuất khẩu và vệ sinh an toàn thực phẩm.

CHELAX là dòng sản phẩm được chiết xuất bằng sự chắt lọc tinh kiết bởi công nghệ tột đỉnh của thế giới từ những Amino-free amino a xít, đường tự nhiên, vi lượng Chelate(-) từ động thực vật, rong/tảo biển chiết suất, tổ hợp thành dòng sản phẩm với tiên gọi là CHELAX cho những mục đích khác nhau của tất cả các loại cây trồng trong sản xuất Nông Nghiệp tiên tiến.

GRONTA là sản phẩm có chứa chủ yếu Canxi-Boron ở dạng Chelate(-) tột đỉnh về chất lượng trên thế giới và lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

 Vui lòng nhấn chuột/click vào:     CHELAX     GRONTA

                        Greendelta    chất lượng tột đỉnh 

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta