Chuùc Möøng Naêm Môùi Kyû Su 2009

                     Happy New Year 2009         

     Vui xuân mới Kỷ Sửu 2009, Greendelta chúng tôi lại vinh hạnh gửi tới Người làm vườn, Quý đại lý, Nhà phân phối, Nhà cung cấp, các Cộng sự, Đồng nghiệp, toàn bộ các Thành viên công ty/ Greendelters và các Đối tác lời Kính chúc Tân xuân Kỷ Sửu 2009:     

Thăng hoa  về cuộc sống

                               Bằng an về xã hội

                                                    Phát đạt về kinh tế

Một năm thăng trầm và thật nhiều biến động đã trôi qua là minh chứng thực tiễn và hùng hồn nhất cho sự vững chãi về chiến lược, sự thống nhất và kiên định của Greendelta đã đem lại cho sự tăng trưởng, lớn mạnh và thành công xuất sắc của Chúng ta trong năm 2008 vừa qua. Để có được kết quả như vậy điều chắc chắn là chúng tôi/ Greendelta không thể tự mình làm được tất cả mà công đóng góp rất lớn từ Quý vị. Chúng tôi Greendelta chỉ làm được ba điều duy nhất đó là:

1, Cung cấp Sản Phẩm với Chất Lượng Tột Đỉnh.

 2, Ổn định về sản phẩn và không ngừng tăng thêm  về chủng loại.

   3, Ổn định về hệ thống phân phối và cộng tác lâu dài

Tri ân cho sự đóng góp to lớn đó của Quý vị Chúng tôi Greendelta khắc ghi, tri ân tới tất cả Quý vị và chỉ biết làm mọi việc tốt hơn nữa trong năm 2009 và mãi mãi về sau.

Một lần nữa Greendelta chúng tôi kính chúc Quý vị và Gia đình đón xuân Kỷ Sửu 2009

Thăng Hoa, Bằng An và Phát Đạt

Toàn bộ Greendelta Đồng Kính Chúc

Greendelta     chất lượng tột đỉnh

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta