Giảm sản lượng phân bón đầu tiên trên thế giới năm 2009

Một số nhà sản xuất phân bón lớn trên thế giới đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng phân bón ngay từ đầu năm 2009 do sức tiêu thụ của quý 4 năm 2008 đã giảm và thị trường trầm lắng trong thời gian tới do ảnh hưởng của cơn bão tài chánh toàn cầu. Nhà sản xản xuất phân Kali tại Canada đã có kế hoạch giảm sản lượng 2 triệu tấn Kali trong năm 2009, một nhà máy khác đã ngưng sản xuất 220,000 tấn Ammonia và 430,000 tấn Urea bên cạnh đó các vùng khác ở Bắc Mỹ cũng giảm sản lượng Đạm và Lân.

Tại Đức giảm sản lượng Kali nghiêm trọng ngay trong 6 tháng đầu năm 2009, sa thải công nhân, giảm giờ làm. Tại Na Uy ngừng dây chuyền sản xuất Ammonia/Anh quốc, NPK/ Italia, Ammonia va Urea/Pháp

Tại Mỹ, đã giảm 1 triệu tấn DAP ngay trong tháng 12/2008 và tiếp tục giảm 1 triệu tấn DAP ngay trong đầu năm 2009.

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta