Sự tích trữ Ngũ Cốc thế giới tăng mạnh

Theo Bloomberg thị trường Ngũ cốc tương lai đang tăng mạnh về việc tích trữ. Nhu cầu cho các nhà cung cấp của Mỹ sẽ tăng sau khi sự giảm giá trong tháng 10/2008 đã lên tới 21%. Các nhà phân tích nói rằng: Cuộc khủng khoảng tài chính trầm trọng toàn cầu đã làm giảm nghiêm trọng nhu cầu các sản phẩm thông dụng, điều đó đồng nghĩa giá thấp sẽ khuyến khích các nhà nhập khẩu quốc tế mua hàng tồn kho của Mỹ nhiều hơn. Ngũ cốc là cây trồng lớn thứ 4 của Mỹ với giá trị trong năm 2007 là 13,7 tỷ USD sau bắp/ngô, đậu tương và cỏ khô.

Nhu cầu về ngũ cốc toàn cầu cho đến cuối năm dự báo sẽ tăng lên 655,6 triệu tấn tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng được dự báo tăng 11% lên 680,2 triệu tấn và cho đến ngày 30/10/2008 những nhà nhập khẩu đã đặt hàng 18,9 triệu tấn giảm 29% từ 01/06/2008.

Nhu cầu về tích trữ cũng sẽ tăng do hạn hán sẻ xảy ra ở Nam bán cầu sẽ làm giảm sản lượng. Australia có nhu cầu khỏang 21,5 triệu tấn trong khi đó sản lượng của năm nay dự kiến chỉ 19,5 triệu tấn.

Agentina sản lượng giảm khoảng 9,5 triệu tấn (sự sụt giảm thấp nhất kể từ năm 1995) sau khi thời tiết khô hạn và giảm lượng phân bón cho ngũ cốc. Năm 2007 sản lượng là 16 triệu tấn.

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta