UTAX Granular với 9% Silic và 9% Ma nhê ở dạng Chelax cây hấp thụ được hoàn toàn, Đảm bào cây trồng cứng cáp, chắc, khỏa , không đỗ ngã và lốp/vóng... Làm cây trồng xanh lâu bền và hạt/củ/quả rất chắc, nặng và sáng màu đẹp.

- Dùng bón lót, bón thúc, hay trộn với các loại phân bón NPK khác để bón.

COPYRIGHT 2007 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta